MISJA

Misją AKURENO jest działania w zrównoważonym środowisku. Poprzez wykorzystanie najnowszych i najbardziej skutecznych technologii bierzemy odpowiedzialność za zdrowie naszej planety dla nas i dla naszych przyszłych pokoleń.

 

CEL

Naszym głównym celem jest maksymalne wykorzystanie możliwości zaspokajania aktualnych potrzeb w zakresie magazynowania energii elektrycznej. Chcemy, aby dzięki naszej technologii następowało podniesienie efektywności operacyjnej firm i redukcja kosztów ich działania. Jesteśmy nastawieni na efektywność działania i maksymalizowanie zadowolenia naszych klientów. Regeneracja stanowi alternatywną propozycję redukcji kosztów eksploatacji parku maszynowego, przekładając się na możliwość zwiększania potencjału ekonomicznego w innych dziedzinach. Dążymy do stworzenia prototypowej technologicznie fabryki regeneracji akumulatorów kwasowo – ołowiowych, która pozwoli, w jeszcze większym zakresie, na oddalenie w czasie konieczności utylizacji zużytych baterii kwasowo – ołowiowych, ograniczając tym samym zanieczyszczenie środowiska naturalnego i emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Scroll to Top